Air Ambulance Fleet

Chuyên cơ sử dụng

Công ty TNHH SKYMED ASIA SERVICES (SKYMED ASIA), chuyên về dịch vụ máy bay cấp cứu và Du lịch Y tế, được thành lập năm 2016 tại Thái Lan. SKYMED ASIA không chỉ cung cấp các dịch vụ cấp cứu và chuyển viện bằng máy bay cho các bệnh nhân bệnh nặng đang cần nhanh chóng chuyển đến các cơ sở Y tế tốt nhất mà còn đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về chuyên cơ cao cấp.

Hiện tại chúng tôi đang sử dụng hai chuyên cơ, hoàn thành 100% các ca cấp cứu chuyển viện, đáp ứng xuất sắc các tiêu chuẩn khắt khe về an toàn và chất lượng dịch vụ.